MooMonitor+ jest niezrównany, potwierdzają to najnowsze niezależne badania!

Dwa nowe badania pokazują niezwykle wysoką dokładność systemu Dairymaster MooMonitor+ do monitorowania zachowania krów. W testach naukowych MooMonitor+ zajął pierwsze miejsce w swojej klasie zarówno dla warunków wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W tych badaniach MooMonitor+ był porównywany z innymi czujnikami i specjalistycznymi całodobowymi instalacjami do obserwacji rzeczywistych zachowań krów. W kategoriach naukowych wyniki opisywane są przez współczynnik korelacji Pearsona, przy czym badania wykazały współczynniki korelacji na poziomie aż 99%!

Chcesz poprawić rozród w swoim gospodarstwie?

MooMonitor+ to system monitorowania zdrowia i płodności, który wykrywa krowy w rui i monitoruje odpoczynek, karmienie, przeżuwanie, pozycję głowy i niepokój każdego zwierzęcia 24 godziny na dobę. System ten poprawia rentowność hodowli poprzez zmniejszenie nakładów pracy w gospodarstwie, poprawę wyników rozrodu i minimalizację strat spowodowanych przegapieniem rui, niezdiagnozowanymi chorobami i ogólnym stanem zdrowia krów.
Jest to pierwszy system zwalidowany zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych przez dwa niezależne ośrodki badawcze, zarówno w zakresie przeżuwania jak i żywienia na przeciwległych krańcach świata. Oba potwierdzają precyzję systemu Dairymaster MooMonitor+.

Bardziej precyzyjny pomiar danych dotyczących przeżuwania daje hodowcy precyzyjny wskaźnik dobrostanu i wydajności zwierząt. Krowy uwielbiają przeżuwać, daje to wiedzę o tym jak krowa się czuje i odzwierciedla jej wydajność trawienną. Może również jeszcze bardziej zwiększyć dokładność wykrywania rui jak i wskazać, kiedy krowa zaczyna chorować. System MooMonitor+ wysyła alerty zdrowotne na smartfon hodowcy, informując go o wykryciu nieprawidłowego zachowania. Pozwala to na wczesną interwencję, zmniejszenie zużycia antybiotyków i poprawę wskaźników zdrowotności w hodowli.

Bądź lepiej poinformowany o swoich krowach…

Produkcja jest bezpośrednio związana z żywieniem, a poprzez monitorowanie czasu spożywania paszy, można oszacować jej poziom. Pozwala to na zoptymalizowanie żywienia w gospodarstwie, pomagając hodowcy w osiągnięciu wyższej produkcji i wydajności paszy. Dzięki monitorowaniu zdrowia i samopoczucia, jak również wykrywaniu rui hodowcy wiedza więcej o  swoich krowach. Technologia MooMonitor+ jest niezwykle praco oszczędna, poprawiając jakość życia zarówno zwierząt jak i hodowcy. Poprawa wydajności i zdrowia krów może być osiągnięta dzięki lepszemu zarządzaniu danymi dla pracowników, czyniąc cały proces hodowli bardziej opłacalnym, przyjemnym i zrównoważonym.

Sprawdzone niezależne badania

Ostatnie badania przeprowadzono na stadzie zamkniętym na Uniwersytecie Stanowym Kentucky i opublikowano w Journal of Dairy Science. Drugie badanie miało miejsce na stadzie pastwiskowym w Teagasc, Animal and Grassland Research and Innovation Centre, Moorepark, Fermoy, Co Cork i zostało opublikowane w Animal – A major new International Journal of Animal Bioscience.

MooMonitor został już uznany za najdokładniejszy system wykrywania rui na świecie na podstawie badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanowy w Kansas, które zostały opublikowane w Journal of Dairy Science.

start conversation light on dark

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapytaj nas!
Dairymaster Farm Videos
Poznaj historie innych
hodowców...
Dairymaster Blog
Poznaj nasz
Blog...
Dairymaster Milking Benefits
Doimy podobnie jak cielę...