WIEDZ DOKŁADNIE CO SIĘ DZIEJE...
MONITORUJ WYDAJNOŚĆ, BY UZYSKAĆ NAJLEPSZE PARAMETRY!
MIERNIKI MLEKA DAIRYMASTER

Miernik mleka Dairymaster Weighall jest dopuszczony do obrotu przez Międzynarodowy Komitet Rejestracji Zwierząt (ICAR) i Stowarzyszenie Doskonalenia Stada Mlecznego (DHIA). System może działać samodzielnie lub być podłączony do systemu Dairymaster Milk Manager.

Liczy każdą kroplę

Miernik mleka Weighall jest wyjątkowy, ponieważ waży każdą kroplę mleka, która przepływa od krowy do linii mlecznej.

Łatwa integracja

Mierniki mleka Weighall są łatwo montowane w nowych i istniejących systemach Dairymaster i mogą funkcjonować jako samodzielne urządzenia lub mogą być zintegrowane z urządzeniem Swiftflo Commander w celu zapewnienia najwyższej kontroli zarządzania z kanału dojarza.

start conversation light on dark

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapytaj nas!

Cykl mycia…

Cykl mycia miernika mleka Weighall jest optymalny. Zużycie wody podczas czyszczenia jest zminimalizowane dzięki zastosowaniu naprzemiennych cykli pomiędzy miernikami. Jedno polecenie do którejkolwiek jednostki sterującej uruchomi cykl mycia we wszystkich miernikach mleka.

Wyjątkowy system pobierania próbek

Miernik mleka Dairymaster Weighall posiada niepowtarzalny system pobierania próbek – w przeciwieństwie do podobnych urządzeń, nie ma tu potrzeby stosowania dużych przystawek do pobierania próbek mleka, ponieważ próbnik mleka jest w pełni zintegrowany z miernikiem.

Miernik mleka Weighall rejestruje:

 • Wydajność mleka (kg).
 • Czas trwania doju (sek.).
 • Czas (sek.) do końca doju.
 • Szczytowe natężenie przepływu (kg/min).
 • Średnie natężenie przepływu (kg/min).
 • Moduł doju (automatyczne sprawdzanie dokładności licznika).
 • Czas założenia aparatu udojowego.
 • Czas przetrzymania aparatu (sek) – jeśli ACR nie jest używany lub jest wyłączony.
 • Przepływ mleka przy zatrzymaniu (kg/min) – wskazuje, czy aparat został zdjęty przedwcześnie.
 • Metodę zatrzymania (automatyczne lub ręczne usunięcie).
 • Odchylenie wydajności mleka (% lub próg).
 • Odchylenie przewodności elektrycznej mleka (% lub wartość progowa).

Minimalne zużycie wody…

 

Zużycie wody podczas mycia jest zminimalizowane poprzez naprzemienne cykle czyszczenia liczników. Mierniki są przystosowane do wszystkich typów instalacji udojowych.

Anna-Lena Schierenbeck opowiada o miernikach mleka Weighall...

Mamy wielu stażystów i zewnętrznych pracowników zajmujących się dojem w godzinach wieczornych. Dlatego, aby mieć oko na wydajność i monitorować zdrowie krów, zainstalowaliśmy te liczniki.
Anna-Lena Schierenbeck, Niemcy
Dairymaster Farm Videos
Poznaj historie innych
hodowców...
dairymaster milk tank
Natychmiastowe połączenie z Twoim zbiornikiem
Dairymaster Milking parlour overview page
Hale udojowe Dairymaster