OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI MLEKA I REDUKCJA KOSZTÓW
STACJE PASZOWE OPTIFEEDER

Stacja paszowa Dairymaster OptiFeeder pozwala na optymalizację wydajności mlecznej i zdrowotności stada przy jednoczesnym obniżeniu kosztów paszy i uniknięciu przekarmienia, poprzez dostosowanie żywienia do indywidualnych potrzeb.

Indywidualne podejście do stada

Indywidualne żywienie krów sprzyja lepszej wydajności mlecznej, płodności i zdrowotności stada. Dzięki naszej technologii OptiFeeder każda krowa otrzymuje z góry ustaloną ilość paszy w oparciu o jej indywidualną wydajność, potrzeby i wymagania.

Spokojne jedzenie dla lepszego komfortu

Gdy krowa odwiedza stację paszową, technologia identyfikacji Dairymaster wykorzystuje elektroniczny kolczyk by ją rozpoznać. Jeśli upłynął odpowiedni czas od ostatniej wizyty i zaplanowano karmienie, system pobiera szczegółowe informacje o zwyczaju danej krowy i podaje paszę.

Efektywne i wydajne żywienie

Utrzymanie krów w odpowiedniej kondycji ma kluczowe znaczenie. Wiele krów traci formę we wczesnym okresie po wycieleniu, co prowadzi do ujemnego bilansu energetycznego i związanego z tym ryzyka zdrowotnego. Dzięki Dairymaster OptiFeeder masz pewność, że podajesz krowom odpowiednie ilości paszy na odpowiednim etapie laktacji.  

start conversation dark on white

Ta sama pasza, większy zysk...

zainteresowany?
See other farmers stories...
Poznaj historie innych
hodowców...
dairymaster moomonitor+
Obserwuj każdą krowę…
Dairymaster Milking parlour overview page
Hale udojowe Dairymaster