Het melken gaat beter!

Graham Hanmer van Forton Heath Farm, Shropshire, vertelt over zijn 44 stands Dairymaster Swiftflo draaimelkstal en de automatiseringsfuncties die hij gebruikt om leven en werken in het melkveebedrijf rendabeler, aangenamer en duurzamer te maken.

Download Whitepaper

7 tips waarmee u rekening moet houden

bij het plannen van een nieuwe melkinstallatie