Purchasing Administrator top image

Privacybeleid

Welkom bij het privacybeleid van Dairymaster
 • Dairymaster Global Headquarters, Causeway, Tralee, Co. Kerry, V92 NWK0, Ierland. In dit beleid verduidelijken we hoe we omgaan met uw persoonsinformatie wanneer u een klant van Dairymaster bent, een bezoeker van onze website dairymaster.com of u zich aanmeldt voor meer productinformatie via onze Facebook of Google advertenties.
 • Met ‘wij’, ‘ons’ of ‘Dairymaster’ verwijzen we naar onszelf en naar de exploitant van de website.
 • Met ‘beleid’ verwijzen we naar dit privacybeleid. Met ‘gebruikersvoorwaarden’ verwijzen we naar de regels voor het gebruik van elke site.
 • Voor de toepasselijke EU gegevensbeschermingswetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de ‘AVG‘), zijn wij een ‘gegevensbeheerder’ van uw persoonsinformatie.
Het type persoonsinformatie dat we verzamelen
 • Wij verzamelen bepaalde persoonsinformatie over bezoekers en gebruikers van onze website.
 • De meest voorkomende soorten informatie die we verzamelen: voornamen, achternamen, e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en andere contactgegevens, koenummers, IP-adressen en webanalysegegevens. We verzamelen ook persoonsinformatie uit sollicitaties (zoals uw cv, het sollicitatieformulier zelf en de begeleidende brief).
Hoe we persoonsinformatie verzamelen
 • We verzamelen persoonsinformatie direct wanneer u deze aan ons verstrekt, automatisch wanneer u door de website navigeert of door andere personen wanneer u services gebruikt die aan de site zijn gekoppeld.
 • Wij verzamelen uw persoonsinformatie wanneer u deze aan ons verstrekt door een websiteformulier in te sturen, u te abonneren op een nieuwsbrief, e-maillijst, feedback te geven, deel te nemen aan een wedstrijd of ons een bericht te sturen.
Persoonsinformatie die we over u verzamelen via anderen
 • Hoewel we over het algemeen persoonsinformatie rechtstreeks van u verzamelen, verzamelen we soms ook bepaalde categorieën persoonsinformatie over u uit andere bronnen. Met name:
 • Externe serviceproviders (zoals Google, Facebook) die zich in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk bevinden en die mogelijk informatie over u verstrekken wanneer u op onze advertenties klikt of onze website bezoekt. De informatie varieert en wordt beheerd door die serviceprovider of zoals door u is geautoriseerd via uw privacy instellingen bij die serviceprovider. Informatie zoals demografische gegevens kan worden verzameld via Google Analytics of onze marketingautomatiseringssoftware en worden gecombineerd met persoonsinformatie die we over u hebben. We ontvangen ook informatie over u en uw activiteiten op Dairymaster.com via onze marketingautomatiseringssoftware. Deze informatie bevat de pagina’s die u bezoekt op Dairymaster.com en het traject dat u hebt afgelegd voordat u op webpagina’s of landingspagina’s terechtkwam. We ontvangen ook informatie over u als rechthebbende van onze externe auteurs.
Hoe we persoonsinformatie gebruiken

We gebruiken uw persoonsinformatie
Waar dit noodzakelijk is voor doeleinden in het kader van onze rechtmatige belangen of die van derden. Deze interesses omvatten:

 1. Het gebruiken van de website.
 2. Het verschaffen van services zoals beschreven op de website.
 3. Het uitvoeren van een technische analyse om te bepalen hoe we de website en onze services kunnen verbeteren.
 4. Het beheren van onze relatie met u, bijvoorbeeld door te reageren op uw opmerkingen of vragen die u via de website hebt ingediend of om uw feedback te vragen of om te vragen of u wilt deelnemen aan een enquête.
 5. Training van Dairymaster medewerkers over hoe we onze gebruikersgemeenschap het best van dienst kunnen zijn.
 6. Verbetering van onze producten en services.
 7. het verstrekken van algemene administratieve en prestatiefuncties en activiteiten.
 8. Het verwerken van uw sollicitatie bij Dairymaster.

Wanneer u ons toestemming geeft:

 1. U voorzien van marketinginformatie over producten en services waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren; en
 2. Het aanpassen van onze services en websites, zoals advertenties die op de website worden weergegeven – wanneer hiervoor cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt – om een ​​persoonlijkere ervaring te bieden.
Wanneer we uw persoonsinformatie openbaren

We zullen persoonsinformatie vrijgeven aan de volgende ontvangers:

 1. Dairymaster kantoren die zijn gevestigd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
 2. auteurs van alle items of services die voor u beschikbaar worden gesteld, ter vereenvoudiging van ondersteuning en licentievalidatie, die zich mogelijk bevinden in een van de landen waarin onze producten beschikbaar zijn;
 3. serviceproviders die ons helpen in verband met de manier waarop we persoonsinformatie gebruiken (zoals hierboven uiteengezet), in het bijzonder: de websitehostingprovider die zich in Ierland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bevindt; technische en klantenondersteuningsservices die zijn gevestigd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten; marketing en analyseservices die zich bevinden in Ierland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Merk op dat onze serviceproviders deze informatie ook kunnen overdragen en raadplegen vanuit andere landen waar zij actief zijn.
 4. andere ontvangers waar we wettelijk gemachtigd zijn of worden gevraagd om dit te doen.
Waar we uw persoonsinformatie overdragen en/of opslaan

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Ierland, uw gegevens worden dus in Ierland verwerkt. Sommige ontvangers die beschreven staan in de bovenstaande rubriek ‘Hoe wij persoonsinformatie gebruiken’ en aan wie we uw persoonsinformatie openbaren, zijn gevestigd buiten Ierland op plaatsen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. We doen dit op basis van uw goedkeuring van dit beleid. Wij werken samen met serviceproviders die volgens ons een acceptabele norm voor gegevensbeveiliging hanteren om uw informatie te beschermen.

Hoe we uw persoonsinformatie beschermen

We bewaren uw persoonsinformatie op beveiligde servers op die door ons en onze serviceproviders worden beheerd, en af ​​en toe in papieren bestanden die op een veilige locatie in ons hoofdkantoor in Ierland worden bewaard. Persoonsinformatie die we opslaan of verzenden, wordt beschermd door beveiligings en toegangscontroles, inclusief authentificatie van gebruikersnaam en wachtwoord, twee factorenauthenticatie en gegevensversleuteling waar van toepassing.

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonsinformatie

U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsinformatie over te dragen (d.w.z. in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat over te zetten), te wissen of om de verwerking ervan te beperken. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde bewerkingen die zijn gebaseerd op onze rechtmatige belangen, zoals de profilering die we uitvoeren met het oog op direct marketing, en, waar we uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verwerken, om deze toestemming in te trekken (zie hieronder voor meer informatie).

Marketingkeuzes met betrekking tot uw persoonsinformatie

Waar we uw toestemming hebben om dit te doen (bv. als u zich hebt geabonneerd op een van onze e maillijsten of hebt aangegeven interesse te hebben in het ontvangen van aanbiedingen of informatie van ons), sturen wij u marketingberichten per e mail over producten en services die interessant voor u kunnen zijn. U kunt dergelijke berichten ‘weigeren’ als u ze in de toekomst liever niet meer ontvangt. Hiervoor kunt u de link ‘uitschrijven’ in de correspondentie zelf gebruiken.

U hebt ook keuzemogelijkheden voor cookies, zoals hieronder beschreven. In uw browserinstellingen kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, op de hoogte te worden gesteld wanneer een cookie wordt ingesteld of om alle cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, werken sommige delen van onze sites mogelijk niet naar behoren in uw geval.

Cookies en webanalyses

Voor meer informatie over hoe wij cookies, webbakens en soortgelijke technologieën gebruiken, raadpleegt u ons cookiebeleid hier en voor meer algemene informatie over cookies, zie https://www.allaboutcookies.org.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt bepaalde informatie opgeslagen die over het algemeen anonieme informatie is en uw identiteit niet onthult. Als u bent aangemeld bij uw account, kan een deel van deze informatie aan uw account worden gekoppeld. We hebben het over de volgende soorten gegevens:

 1. uw IP adres of proxy server IP adres;
 2. de domeinnaam die u heeft aangevraagd;
 3. de naam van uw internetprovider wordt soms opgeslagen, afhankelijk van de configuratie van uw ISP verbinding;
 4. de datum en tijd van uw bezoek aan de website;
 5. de duur van uw sessie;
 6. de pagina’s die u hebt bezocht;
 7. het aantal keren dat u onze site binnen een maand bezoekt;
 8. de URL van het bestand waar u naar kijkt en informatie daarover;
 9. de website die u naar onze website heeft verwezen; en
 10. het besturingssysteem dat uw computer gebruikt.

Af en toe zullen we externe advertentiebedrijven zoals Google AdWords en Facebook gebruiken om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze sites. Als u bijvoorbeeld onze website bezoekt, ziet u mogelijk later een advertentie voor onze producten en services wanneer u een andere site bezoekt. Lees meer over uw opties in ons cookiebeleid.

Informatie over kinderen

Onze website is niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 vragen wij u om onze sites niet te gebruiken en om ons geen persoonsinformatie te verstrekken (als u een klein computergenie bent, richt u dan tot de dichtstbijzijnde verantwoordelijke volwassene en vraag hem of haar om de websites voor u te gebruiken!). Als u 16 tot 18 jaar oud bent, mag u bladeren door onze sites, maar moet u onder supervisie staan van een ouder of voogd om een ​​geregistreerde gebruiker te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder of voogd om het gebruik van onze sites door hun kinderen te controleren.

Informatie die u openbaar maakt of aan anderen geeft

Als u uw persoonsinformatie beschikbaar stelt aan andere mensen, kunnen wij geen controle uitoefenen over noch de verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij die informatie zullen gebruiken of beheren. U kunt deze informatie op verschillende manieren aan andere personen verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een openbaar bericht op een discussieforum plaatst, informatie via sociale media deelt of contact opneemt met een andere gebruiker (bv. een externe auteur), via onze sites of rechtstreeks via e mail. U moet goed nadenken voordat u uw informatie openbaar maakt of uw informatie aan iemand anders doorgeeft. Als u via onze sites informatie aan een andere gebruiker verstrekt, vraag hem dan hoe hij met uw informatie zal omgaan. Als u informatie deelt via een andere website, raadpleegt u het privacybeleid van die site voor de informatiemanagementprocedures, aangezien dit privacybeleid in dat geval niet van toepassing is.

Hoe we uw persoonsinformatie bewaren

We bewaren uw persoonsinformatie zo lang als nodig is om de services aan u en anderen te verlenen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. U kunt ons vragen om uw persoonsinformatie te wissen als u niet langer wilt dat wij uw persoonsinformatie gebruiken of u informatie over Dairymaster producten toesturen.

Wanneer we dit beleid moeten bijwerken

We moeten dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming blijft met de nieuwste wettelijke eisen en eventuele wijzigingen in ons privacybeleid.

We houden u, waar nodig, op de hoogte van dergelijke wijzigingen. U vindt altijd een kopie van de nieuwste versie van dit beleid op deze pagina.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over onze privacypraktijken of de manier waarop wij uw persoonsinformatie hebben beheerd, kunt u schriftelijk contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke via Dairymaster Global Headquarters. Causeway, Tralee, Co. Kerry. V92 NWK0. Ierland

We zijn blij dat u dit privacybeleid volledig hebt gelezen. Nu begrijpt u hoe we uw persoonsinformatie gebruiken en hoe u deze het best kunt beheren.

Zowel persoonsinformatie als persoonsgegevens hebben dezelfde betekenis in het kader van dit privacybeleid.

Privacybeleid Dairymaster

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Download Icon 2

Download gratis 7 tips waarmee u rekening moet houden

bij het plannen van een nieuwe melkinstallatie
See other farmers stories...
Bekijk verhalen van andere
melkveebedrijven ...
Dairymaster Milking parlour overview page
De melkstalopties
van Dairymaster
Improve my scc Dairymaster
Ik wil mijn
celgetal verbeteren